Vi er deres partner for en grønn og miljøvennlig levering.

Vi leverer overalt!

Vi blir Deres grønne profil ut i markedet

Vi tar flytte oppdrag for både privat og bedrift.

Stadig fler og fler ser verdien av en grønn profil ut til sit

Velkommen til Grøntbud

Grøntbud.no AS er et budbil firma som tilbyr leveranse av pakketransport på en 100 % miljøvennlig måte til bedrifter i Østfold. Dette vil gi bedriften din et miljøvennlig løft og være bærekraftig for fremtiden.

Vi kjører primært i Østfold med leveringer i og mellom Østfoldbyene, men også til andre fylker.

Så vil Dere ha en partner som er bærekraftige for en miljøvennlig fremtid, og ha en grønn profil utdad til Deres nettverk, da er det bare å ta kontakt for en uforpliktende dialog:

 • post@grontbud.no
 • Tlf: 400 57 527

Hvorfor velge oss

Vi kan skape nye forretningsmuligheter for dere. Ettersom at bilene vi bruker er nullutslippskjøretøy uten motorstøy kan vi fint foreta leveringer på nattestid i boligområder, innendørsområder og beskyttede områder. Ingen støy eller CO2- forurensing hverken i ditt arbeidsmiljø eller for dine kunder. Så vi kan levere til alle sektorer innenfor helse og omsorg, sykehus/hjem, skoler, sentrumsområder, innendørs i lokaler osv uten at noen blir utsatt for hverken støy eller forurensning uansett tid på døgnet!

Det er mye pakketransport som går lokalt i byene med korte avstander til mottager, og mellom flere byer som kunne blitt transportert på en miljøvennlig måte. Vi vet at innen kort tid så vil mesteparten av budbiltjenestene i og mellom byene foregå med miljøvennlige biler og da hovedsakelig el-biler.


Her kommer det noen gode miljøvennlige grunner til å velge oss som Deres leverandør av budtjenester:

 • Med strøm fra fornybare energikilder slik Elbilforeningen har sikret til alle Norges elbiler, er elbilkjøring en komplett CO2-fri kjede hvor du ikke forbruker ressurser, men er en del av et kretsløp.
 • Elbil har den mest energieffektive motorteknologien vi kjenner til. Energien utnyttes 3-5 ganger mer effektivt enn i en bensin/dieselbil. Forskjellen er aller størst ved bykjøring og når det er kaldt.
 • Fra elbilen er det ingen utslipp av CO, NOx, HC og partikler som er skadelig for folks helse.
 • Elbilen fjerner både hele bilens CO2 utslipp og reduserer energiforbruket i transportsektoren.
 • Elbiler er et tiltak for at verden skal bli uavhengig av olje, viktig økonomisk, men også for å unngå den store risikoen som følger av oljeutvinning, -transport og -foredling.
 • Elbiler kan gjerne lades om natta da overskuddet vårt av strøm er størst.
 • Idag er elbiler det eneste utslippsfrie og energieffektive alternativet som kan bruke fornybare ressurser . Andre gode idéer kan først realiseres om mange år.
 • Elbilen er et kinderegg for alle byer og tettsteder: null utslipp, nær lydløs og svært energieffektiv
 • Firmaer som bruker elbil som firmabil eller bruker aktører som kjører elbil, skaffer seg rimelig og positiv profilering, verdt langt mer enn hva kostnaden er.
 • Som bruker av elbil er du en pionér og et forbilde for andre. Du viser at du evner å verdsette større verdier enn kun ditt lille ego. Du viser at du tar hensyn til miljøet og menneskene.

(kilde: www.elbil.no)

Våres sjåfører vil alltid ha en støyfri og sunn arbeidsplass, noe som hever vår kompetanse til dere.

Flyttetjenester

Grøntbud.no utfører også flytte tjenester
 • Vi betjener byene i Østfold med flyttetjenester for private og kontorflyttinger.
 • Vi har bra erfaring og vet å behandle alle ting med forsiktighet.
 • Trenger du hjelp til demontering, ned pakking i esker o.l så får du en totalpakke.
 • Vi stiller vi med kvalifisert mannskap som har bra erfaring.
 • Vi leverer også avfall til kildesortering.
Innleie

Vi kan også tilby student pakker til reduserte priser, fra kr 750,- ink mva. Ta kontakt for mer informasjon.

Vet du også at Grøntbud.no utfører diverse flyttetjenester og transport av større kolli som paller, hvitevarer, møbler osv.

Til slike oppdrag så har vi skapbiler med bla løftelem.

Prisliste for Grøntbud.no

Da hver kunde er individuell og oppdragstypene varier utifra mengde, hyppighet og leveringssted, så har vi ingen prisliste her, men Dere kan ta kontakt for et uforpliktende pristilbud. Vi garanterer at vi har blant markedets beste priser! Da vi er en 100% miljøvennlig og grønn bedrift, så fakturerer vi kun per mail.

Kontakt oss

GRØNTBUD.NO

Phone: +47 400 57 527

Email: post@grontbud.no

/GRØNTBUD.NO